oncolex logo
Utskriftsdato (19.9.2020)

Kirurgi ved munnhulekreft

Små tumorer (T1–2)

Små tumorer fjernes enten med kniv eller CO2 -laser. Preparatet merkes nøye. Hvis man etter histopatologisk vurdering er i tvil om reseksjonsrendene er frie, gjøres enten en reeksisjon eller det gis postoperativ strålebehandling.

Ved reseksjonsrender på underkjeven må ikke ben ligge blottet, på grunn av fare for osteoradionekrose (10). Får man ikke dekket ben med primærsutur av slimhinnen, brukes ofte en nasolabiallapp til dekking. Denne kuperes etter 3–4 uker.

Større tumorer

 

 
Situasjonen etter tilheling av rekonstruksjon av venstre del av tunge og munngulv med pectoralis myocutanlapp.
Hud/muskellapper eller frie graft muliggjør større reseksjoner (5).

Ved eksisjon av større tumorer får man ofte en betydelig defekt i slimhinne og bløtdeler og/eller ben i over eller underkjeven. Defekter kan dekkes/erstattes med en stilket myocutanlapp eller hudlapp. I økende grad anvendes frie hudlapper til erstatning av slimhinne og bengraft (fibula) til erstatning for underkjeven.

M. pectoralis major lapp

Muskulatur med overliggende hud løsnes fra thoraxveggen. Hud med muskulatur trekkes så opp under huden på halsen til det området som trenger erstatning av volum, på grunn av eksisjon av bløtdeler og hudbekledning til erstatning av slimhinne.

Deltopectorallapp

Hud og underhud fra skulderpartiet friprepareres og trekkes opp til det området som skal dekkes.

 

Deltopectoral hudlapp brukt til å dekke en defekt i huden på halsen.

Inngrep på munnhulesvulster kombineres ofte med halsglandelreseksjon. Terapeutisk i tilfelle erkjente halsglandelmetastaser, eller profylaktisk i tilfelle det ikke foreligger mistanke om spredning til halsen, og for å få plass til muskelbuken.