Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibelreseksjon

Gjennomføring

  • Xylocain® med adrenalin settes.
  • Dårlig sanerte tenner ekstraheres.

På grunn av risiko for osteoradionekrose, skal man unngå å trekke tenner hos pasienter som har gjennomgått strålebehandling. Derfor ekstraheres dårlig sanerte tenner i forkant. Ofte gjøres det i sammenheng med kirurgiske inngrep.

  • Det skjæres skarpt gjennom slimhinnen mot processus alvolaris.
  • Fremre del av øvre mandibel fjernes med oscillerende sag på nivå under tannrøttene.
  • Tumor reseceres med 1 cm makroskopisk radikalitet.
  • Preparatet løsnes "en bloc" og merkes med knappenåler.
  • Munngulvslimhinnen trekkes frem og sutureres over mandibelen.
  • Mandibelen dekkes godt, eventuelt ved bruk av nasolabiallapp.
  • Operasjonssåret sutureres.
  • Nasogastrisk sonde legges ned for å avlaste operasjonssåret. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020