Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibelreseksjon

Generelt

Dersom tumor vokser nært inntil underkjeven med fare for innvekst, kan det være nødvendig å fjerne deler av mandibelen. Det er svært viktig at aktuelle deler av underkjeven er godt dekket med vev etter inngrepet, på grunn av fare for å utvikle osteoradionekrose etter eventuell strålebehandling.

Får man ikke dekket mandibelen med primærsutur av slimhinnen brukes ofte en nasolabiallapp til dekking. Det vil si at over- og underhud prepareres fri fra underliggende ansiktsmuskulatur (1). Man lager et gjennomgående hull i kinnet til munnhulen, trekker hudlappen gjennom og syr denne til slimhinnekantene . Det kan også brukes en fri lapp fra foreksempel underarmen.

Indikasjon

  • Primær tumor som ligger nær mandibel

Mål

  • Reseksjon av tumor

 

1. Refereranse: Rökenes HK, Bretteville G, Lövdal O, Boysen M. The nasolabial skinflap in intraoral reconstruction. ORL J Otorhinolaryngol Realt Spec 1991; 53 (6): 346-8

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020