Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibulektomi med fibulagraft

Oppfølging

  • Monitorering av graft, eventuelt med laserprobe (doppler av kar).
  • Steroider
  • Tromboseprofylakse
  • Antibiotikaprofylakse  
  • Foten bør holdes høyt et par dager.
  • Pasienten kan drikke vann fra første postoperative dag og pasienten kan etter hvert få flytende. Ikke tygge
  • Rehabilitering av tannstatus er en vesentlig del av behandlingen. Eventuelt implantater etter cirka et år etter hyperbaroksygenbehandling i Bergen .

Hyppige kontroller første år hos ØNH-lege og kjevekirurg.

Pasienten følges opp i 3 år.

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020