Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibulektomi med fibulagraft

Gjennomføring

Hals/kjeve

Omfanget av reseksjonen vil avgjøres av sykdommen. Av og til må halve underkjeven fjernes. Det gjøres alltid en halsdisseksjon på samme side, hvor også donorkar letes opp.

 • Leppen spaltes i midtlinjen og huden legges til side.
 • Bittet fikseres intramaxillært.
 • Huden i kinnet fridissekeres.
 • Reseksjonen vil være avhengig av tumorens omfang. Bløtdeler receseres deretter og mandibel receseres med så gode reseksjonsrender som mulig.
 • Frysesnitt fra blant annet benmarg.

Legg

 • Blodtomhet
 • Snittet tegnes opp lateralt på fibula.
 • Fridissikerer fibula med kartilføsel og eventuelt overliggende hud som skal brukes til dekning i munnen. Lengden på fibulagraftet er avhenging av defekten i mandibelen som skal erstattes.

Rekonstruksjon  

Kjevekirurg

 • Det frie transplantatet fra fibula tilpasses mandibel.
 • Preparatet festes med plater på hver side.

Håndkirurger

 • Mikrovaskulær anastomose gjøres til kar på halsen, som ofte er arteria facialis eller arteria thyroidea superior.
 • På venesiden brukes vena facialis eller andre grener.

ØNH-kirurger

 • Bløtdelene over graftet lukkes enten primært med slimhinne, eller dekkes med fullhud fra graftet, eventuelt med delhud på muskel/bløtdeler.
 • Såret lukkes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020