Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibulektomi med fibulagraft

Forberedelser

  • Antibiotikaprofylakse
  • Steroider (Decadron®, Fortecortin®)
  • Inngrepet gjøres i narkose i ryggleie.
  • To operasjonsfelt forberedes.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020