Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibulektomi med fibulagraft

Generelt

Hos pasienter hvor tumor har vokst inn i underkjeven kan deler av denne måtte fjernes. I slike tilfeller kan det være aktuelt å rekonstruere med vaskualisert ben. Fibula er godt egnet til dette. Hoftekam er et alternativ som brukes ved andre sentra. Stråleskadet underkjeve (osteoradionekrose) kan også være grunnlag for denne type kirurgi.

Indikasjoner

  • Primærtumor har vokst inn i mandibel.
  • Primærtumor oppstått i mandibel.
  • Osteoradionekrose

Pasientens almentilstand, karstatus, alder og andre sykdommer kan fort kontraindisere en slik rekonstrusjonsprosedyre.

Mål

  • Tumorfri uten for mye sekvele med hensyn til spising, drikking, tale og utseende.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020