Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Partiell-/hemiglossektomi

Oppfølging

Sonde legges ned ved behov.

Ved nasolabiallapp har pasienten ernæringsonde i noen uker, til lappen har grodd til slimhinnekanten og ben. Lappen kuperes etter cirka 3 uker.

Pasienten kontrolleres hos operatør etter noen uker.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020