Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Partiell-/hemiglossektomi

Gjennomføring

  • Det tegnes med diaterminål med cirka 1 cm margin rundt tumor.  
  • Xylocain®  med adrenalin settes. 
  • Aktuelle del av tunge reseceres, eventuelt også noe av munngulvet.
  • Reseksjonskanten undersøkes for gjenværende tumorvev. 
  • Ved suspekte forandringer tas frysesnitt.
  • Dersom mandibelen er blottet, dekkes den godt. Eventuelt ved bruk av nasolabiallapp. 
  • Vanligvis ligger såret åpent for granulering. Eventuelt kan det lukkes med god avstand mellom suturene.
  • Det forsøkes å bevare n. lingualis og n. hypoglossus.
  • Større arterier underbindes.
  • Preparatet orienteres til histologisk undersøkelse.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020