Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Partiell-/hemiglossektomi

Generelt

Dersom tumor sitter i tungen kan det bli aktuelt å gjøre en reseksjon. Avhengig av størrelsen på tumor gjøres en partiell reseksjon eller en hemiglossektomi. Det vil si at man resecerer deler av eller halve tungen.

Får man ikke dekket mandibelen med primærsutur av slimhinnen, brukes nasolabiallapp til dekking. Det vil si at over- og underhud prepareres fri av underliggende ansiktsmuskulatur (1). Man lager et gjennomgående hull i kinnet til munnhulen, og trekker hudlappen igjennom og syr denne til slimhinnekantene .

Indikasjon

  • Kreft i tunge

Mål

  • Reseksjon med kurativ siktemål

 

1. Referanse: Rökenes HK, Bretteville G, Lövdal O, Boysen M. The nasolabial skinflap in intraoral reconstruction. ORL J Otorhinolaryngol Realt Spec 1991; 53 (6): 346-8

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020