Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved munnhulekreft

Kreft i munnhulen kan manifestere seg som hevelser.

Andre symptomer er sår som ikke gror, sårhet og smerter.

Ved langtkommen sykdom ses ernæringsvansker og dysartri.

Dersom tenner løsner uten at det foreligger en dental årsak eller tannprotesen ikke lenger passer, skal mulighetene for malignitet vurderes.

Exophytisk-voksende tungecancer. Klikk for større bilde. Plateepitekarsinom på innsiden av underleppen. Klikk for større bilde. Ulcererende cancer i munngulv. Klikk for større bilde.

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020