oncolex logo
Utskriftsdato 6.7.2020

Spredningsmønster for munnhulekreft

Tumor vokser ofte tidlig inn i muskulatur, sener, periost og ben. Spredningen styres av anatomien, og hver anatomiske lokalisasjon har sitt eget lymfogene spredningsmønster. 5–6 % av pasientene har lymfogen spredning på diagnosetidspunktet (2).

Fjernmetastaser forekommer sjelden, men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon.