Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for munnhulekreft

Tumor vokser ofte tidlig inn i muskulatur, sener, periost og ben. Spredningen styres av anatomien, og hver anatomiske lokalisasjon har sitt eget lymfogene spredningsmønster. 5–6 % av pasientene har lymfogen spredning på diagnosetidspunktet (2).

Fjernmetastaser forekommer sjelden, men i de tilfellene det oppstår er lunger vanligste lokalisasjon.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020