Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved munnhulekreft

90% av kreft i munnhulen er plateepitelkarsinom, og av disse er det mange som starter med forstadier (karsinoma in situ). Når plateepitelkarsinom infiltrerer dypere i vevet har den tendens til å vokse inn i lymfe- og blodkar.

Det finnes andre mindre vanlige krefttyper som eksempel: Adenokarsinom utgått fra små spyttkjertler og melanom utgått fra melaninproduserende celler i slimhinnen.

Ved biopiser fra munnhule skal patologen vurdere plateepitelet:

  • atypi og hvilken grad av atypi
  • karsinoma in situ
  • invasivt voksende karsinom
  • infiltrasjonsdybde

Når tumor er fjernet kirurgisk skal patologen vurdere tumortype, invasjon i kar og reseksjonsrender.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020