Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til munnhulekreft

  • Tobakk og alkohol - er de viktigste årsakene og har sannsynligvis en synergetisk effekt (2).
  • Humant Papillomavirus (HPV) (8)
  • Dårlig munnhygiene og dental status (8)

Tygging av blad fra betelnøttplanten er i utstrakt bruk som et stimulerende middel i India og deler av Pakistan. Kombinasjonen av betelnøttblad og tobakk har en meget potent kreftfremkallende effekt og er årsak til en vesentlig del av munnhulekreft i deler av Asia. Denne blandingen, '' pan'' brukes i liten grad i Norge.

Snus som risikofaktor er ikke tilstrekkelig dokumentert (8). 

Det er ingen holdepunkter for familiær risiko for plateepitelkarsinomer (9).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020