oncolex logo
Utskriftsdato (15.8.2020)

Oppfølging etter behandling av kreft i galleganger/-blære

Pasienter som har gjennomgått potensielt kurativ behandling for primær kreft i galleveiene bør følges med kontroll hver 3. måned det første året, deretter hver 6. måned. Frekvensen og varighet av kontroll individualiseres etter behandlingsmodalitet og hos pasienter med ikke kurativ sykdom bør hyppighet være bestemt av pasientens behov. 

Oppfølging av pasientene bør utføres ved leversenteret der behandlingen ble utført, eventuelt kan kontroller senere i behandlingsforløpet (> 1 år) gjøres i samarbeid med hjemsykehus dersom geografiske forhold tilsier dette.

Ved kontrollene gjøres:

  • CT lever (3 fase), eventuelt MR
  • Ultralyd lever, eventuelt med kontrastforsterkning
  • MRCP, eventuelt ERCP
  • CT thorax
  • Blodprøver (blant annet leverprøver, cancermarkører). Hos pasienter som før behandling hadde forhøyede verdier av cancermarkører (CEA, CA 19-9, AFP) kan nivået postoperativt gi prognostisk informasjon.

Transplanterte pasienter vil inngå i Rikshospitalets særskilte kontrollopplegg etter transplantasjon.