Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk ultralydundersøkelse av galleveier og bukspyttkjertel

Oppfølging

  • Pasienten kan spise/drikke tidligst etter 1 time på grunn av lokalbedøvelsen i svelget.
  • Undersøkelsen gjøres poliklinisk og pasienten kan reise hjem etter 1–2 timer.
  • Eventuelle svar på vevsprøver foreligger vanligvis i løpet av en uke.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020