Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk ultralydundersøkelse av galleveier og bukspyttkjertel

Forberedelser

  • Dersom pasienten behandles med antikoagulasjonsmiddel (Marevan®) må dette seponeres 3 dager før undersøkelsen på grunn av mulig prøvetaking.
  • Pasienten faster 6 timer før undersøkelsen.
  • Undersøkelsen gjøres som regel i lett sedasjon, eller kun med lokalbedøvelse som sprayes i halsen.
  • Pasienten leires på venstre side på undersøkelsesbenken.
  • Pasienten får plassert inn et munnstykke hvor skopet føres gjennom.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020