Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk ultralydundersøkelse av galleveier og bukspyttkjertel

Utstyr

  • Ultralydendoskop med tilhørende utstyr
  • Eventuelt punksjonsnål og utstyr til preparering av cytologisk materiale

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020