Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Whipples operasjon

Oppfølging

  • Epidural smertestillende gis vanligvis i 3–5 dager, og bidrar til at pasienten raskere mobiliseres.
  • Pasienten har ofte en ventrikkelsonde det første døgnet.
  • Pasienten får drikke så raskt han/hun ønsker.

Eventuelle alvorlige komplikasjoner skyldes oftest:

  • svikt i en eller flere av anastomosene
  • abscess og/eller sepsisutvikling
  • blødning

Av mindre alvorlige komplikasjoner er forsinket ventrikkeltømning hyppigst. Ved langvarig forsinket ventrikkeltømning bør man mistenke en underliggende intraabdominal komplikasjon.

Etter et komplikasjonsfritt postoperativt forløp overflyttes vanligvis pasienten til lokalsykehuset etter cirka en uke, og utskrives etter 10–14 dager.

Når resultatet av den histologiske undersøkelsen av operasjonspreparatet foreligger blir eventuelt videre behandling med kjemoterapi vurdert.

Pasienten følges vanligvis opp av fastlegen etter endt behandling.

Følger

  • På sikt vil pasienter som er ventrikkelresesert kunne få B12- og jernmangel. Hemoglobin bør kontrolleres hvert 4. måned og det anbefales å gi B12 -injeksjon.
  • Eksokrin insuffisiens kan oppstå. Behandles med pankreasenzymer i tablettform.  
  • Etter reseksjon av bukspyttkjertelen er det en viss økt risiko for utvikling av diabetes og pasienten må få informasjon om hvilke symptomer som er vanlig ved nyoppstått diabetes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020