Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Whipples operasjon

Gjennomføring

Whipples operasjon består av tre trinn:

 • Disseksjon
 • Reseksjon
 • Rekonstruksjon

Disseksjon

 • Inngrepet foregår via et buet tverrsnitt som legges øverst på bukveggen.
 • Buken inspiseres og palperes omhyggelig. Sikre inoperabilitetskriterier er:
  • levermetastaser
  • peritoneale metastaser
  • gjennomvekst i krøsroten
  • peritonealt tumorgjennombrudd
 • Det gjennomføres kocherisering, hvor duodenum og pankreashodet løsnes fra underliggende strukturer.
 • Leverarterien og avgangen av arteria gastroduodenale friprepareres. Karene markeres med strikk.
 • Ductus choledochus markeres med strikk.
 • Vena mesenterica superior friprepareres ved nedre pakreasrand.
 • Går gjennom omentet inn i bursa omentalis og frigjør nedre del av pankreas.
 • Går stumpt langs vena porta bak pankreas. Pankreas markeres med strikk.

Reseksjon

 • Arteria gastroduodenale deles ved avgangen fra leverarterien.
 • Tynntarmen deles 8–10 cm distalt for det Treitzskeligament ved hjelp av GIA. Dette apparatet setter to doble rader med stifter og deler vevet mellom dem i en operasjon.
 • Går videre til ventrikkelen. Denne deles ved angulus med en større utgave av GIA. Stiftesuturen sys over.
 • Galleblæren dissekeres løs fra leveren for fjerning.
 • Pankreas deles med kniv i overgangen caput/corpus
 • Strikken rundt ductus choledochus fjernes og ductus deles.
 • Vevet mellom pankreashodet og vena porta og arteria mesenterica superior deles ved diseksjon mot karene. Preparatet er etter dette fritt og tas ut.

Rekonstruksjon

 • Pankreas anastomoseres ende-til-side på tynntarmen. Anastomosen sys med avbrutte suturer.
 • Ductus choledochus anastomoseres ende-til side lenger ned på tynntarmen. Anastomosen sys med fortløpende sutur på baksiden og avbrutte på forsiden.
 • Ventrikkelen anastomoseres side-til-side med fraførende tynntarmsløp. Anastomosen anlegges med GIA. Åpningen der apparatet ble ført inn lukkes med fortløpende sutur.
 • Abdomen skylles og det legges inn et dren til anastomoseområdet.
 • Bukveggen lukkes i to lag med fortløpende sutur. Huden lukkes med agraffer.
 • Operasjonspreparatet merkes av kirurg og sendes til patolog.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020