Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Whipples operasjon

Forberedelser

  • Antibiotikaprofylakse
  • Tromboseprofylakse
  • Det legges blærekateter, og epiduralekateter for postoperativ smertelindring.
  • Pasienten ligger i ryggleie.
  • Operasjonen utføres i narkose. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020