Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft i galleganger/-blære

Gallegangskreft presenterer seg vanligvis som stille ikterus, eventuelt ledsaget av påvirket allmenntilstand. Smerter er vanligvis fraværende, og ses først og fremst eventuelt ved fremskredent stadium.

Betennelse i gallegangene (kolangitt) er mer uvanlig som debutsymptom. Vekttap og allmenne symptomer kan tyde på mer avansert sykdom.

Symptomer på galleblærekreft er ofte tegn på avansert sykdom.

Symptomer kan være gallestensutløste smerter som endrer karakter, i form av:

  • ubehag og smerter i øvre del av magen og høyre costalbue i sammenheng med måltid
  • strålende smerter mot høyre skulderblad

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020