Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i galleganger/-blære

TNM- klassifikasjon brukes for å stadiesette kreft i galleganger/- blære. TNM vurderer tumor (T), lymfeknuter (N) og fjernmetastaser (M) ved diagnosetidspunkt.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og den patologiske klassifisering (pTNM).

Galleganger

Klassifiseringen gjelder ekstrahepatiske galleganger og karsinom i hovedgallegangene.

Primærtumor (T)

 • TX   Primærtumor kan ikke vurderes
 • T0   Ikke erkjent primærtumor
 • Tis  Carcinoma in situ

 

 • T1   Tumor er begrenset til gallegangen
 • T2   Tumor vokser utenfor gallegangen

  

 • T3   Tumor infiltrerer lever, galleblære, pankreas eller unilaterale grener av vena porta eller arteria hepatica.
 • T4   Tumor infiltrerer vena portas hovedstamme eller en av dens grener bilateralt, arteria hepaticas hovedstamme eller nærliggende organ som tykktarm, magesekk, tolvfingertarm og abdominalvegg.

Regionale lymfeknuter (N)

 • NX   Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0   Ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1   Regionale lymfeknutemetastaser

Galleblære

Klassifiseringen gjelder kun karsinomer.

Primærtumor (T)

 • TX   Primærtumor kan ikke vurderes
 • T0   Ikke erkjent primærtumor
 • Tis  Carcinoma in situ

 

 • T1   Infiltrasjon mucosa eller muskellag
  • T1a   Tumor infiltrerer mucosa
  • T1b   Tumor infiltrerer muskellag
 • T2   Tumor infiltrer perimuskulært bindevev uten ekstensjon bortenfor serosa eller inn i leveren

 

 • T3   Tumor perforerer serosa og/eller direkte infiltrerer lever og/eller et annet organ eller struktur som magesekk, tolvfingertarm, tykktarm, bukspyttkjertel, omentum eller ekstrahepatiske galleganger
 • T4   Tumor infiltrerer hovedportvenen eller leverarterien, eller infiltrerer to eller flere ekstrahepatiske organer eller strukturer

Regionale lymfeknuter (N)

 • NX   Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0   Ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1   Regionale lymfeknutemetastaser 
Galleblære- følgende stadieinndeling er vanlig:

Stadium I

Stadium II

Stadium III

Stadium IV

 

A

B

Tis

Carcinoma in situ

T1 N0 M0(T1a)

Mucosa lesjon

T2 N0 M0 (T1b)

Vekst inn i muskularis, men ikke gjennom serosa   

  

T3 N0 M0

Vekst gjennom serosa, affeksjon av lever < 2 cm, eller

T1–T3 N1 M0

Lymfeknutemetastasering til ligament hepatoduodenale

T4 N0–N1 M0

Affeksjon av lever > 2 cm med eller uten lymfeknutemetastasering

 

 

 

T1–T4 N2 M0

Lymfeknutemetastasering utenfor ligament hepatoduodenale, eller

T1–T4 N0–2

M1 fjernmetastaser

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020