Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i galleganger/-blære

Spredning ved gallegangskreft skjer ofte lokalt inn i galleblæreveggen (intramuralt), og til dels langs nerver (perinevralt), langs blodkar (perivaskulært) samt til lymfekjertler. Fjernmetastasering skjer oftest til aortale glandler, lever og øvre del av bukhulen. 

Spredning ved galleblærekreft kan skje i leverens segment 4 og 5. Metastasering til lokale glandler og peritoneum forekommer hyppig. Fjernmetastasering skjer ofte til lunger.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020