Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i galleganger/-blære

Prognostiske faktorer for langtidsoverlevelse er sykdommens stadieklassifikasjon, samt om det foreligger lymfeknutespredning eller ikke.

For hilære gallegangskarsinomer er 5 års overlevelse omkring 30–40 %. Tumorfri margin (R0) samt lymfeknutenegativ tumor gir best prognose (1). 

Ved galleblærekreft i stadium 2 er langtidsoverlevelsen etter utvidet kolecystektomi 80–100 %. Langtidsoverlevelsen reduseres til 25–50 % hvis det foreligger lymfeknutemetastasering.

I stadium 3 og 4 øker affeksjon av lymfeknutene til 60–70 %, og langtidsoverlevelse etter kirurgi reduseres til 15–25 %.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i galleblære og galleveier, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020