oncolex logo
Utskriftsdato 6.7.2020

Pakkeforløp for galleganger/-blære

Pasientene utredes primært bildediagnostisk med ultralyd av lever og galleveier, eventuelt med CT eller MR for å påvise galleveisobstruksjon og utelukke stensykdom i galleveiene. Dette kan være initiert hos fastlege eller ved lokalsykehus.

Kriterier for pakkeforløp

Begrunnet mistanke oppstår ved:

  • Bildediagnostisk påvisning av tumor, som gir mistanke om kreft i galleveiene
  • Gallegangsobstruksjon/okklusiv ikterus som ikke kan forklares med konkrement i galleveiene

Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke skal pasienten henvises direkte til Pakkeforløp for galleveiskreft, fortinnsvis ved Gastrokirurgisk avdeling ved universitetssykehus. Henvisningen skal tydelig merkes Pakkeforløp for galleveiskreft og inneholde opplysninger om begrunnet mistanke om kreft.

Link til Helsedirektoratet