Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i galleganger/-blære

/upload/galle/galle.gif

Gallegangskreft (kolangiokarsinom) og galleblærekreft (cancer vesica fellea) er i de fleste tilfeller adenokarsinomer. Gallegangskreft fordeler seg med 60 % forekommende sentralt i leverhilus, 20 % i intrahepatiske galleganger og 20 % i ekstrahepatiske galleganger.

Galleblærekreft regnes som relativt sjelden, men er som regel aggressiv med tidlig metastasering til lymfeknuter.

Gallegangene går fra leveren til duodenum og danner et finforgrenet system. Gallegangene er forbundet med galleblæren, som er et lite hulorgan på undersiden av leveren.

Gallegangene består av:

 • intrahepatiske galleganger
  • gallekapillærer
  • leverlappens galleganger 
 • ekstrahepatiske galleganger
  • leverens felles utførselsgang 
  • galleblæregangen
  • den felles gallegangen
  • galleblæren

Forekomst

I Norge ble det i 2018 påvist 145 nye tilfeller gallegang-/galleblærekreft, det var 66 kvinner og 79 menn som fikk diagnosen.

Galleblærekreft forekommer noe oftere hos kvinner. Begge krefttyper opptrer hovedsaklig i 50–70 årsalderen. 

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i gallegang/-blære, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i gallegang/-blære, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020