Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Topotekan kur

Gjennomføring

Kvalmeregime

  • Bør vurderes for hver pasient. Behovet kan variere.
  • Ondansetron 16 mg tablett gis en time før kur.

Hydrering/sidedrypp

  • 250 ml NaCl 9 mg/ml

Kur

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Topotekan 1,0 mg/m2 1,0 mg/m2  1,0 mg/m2 1,0 mg/m2 1,0 mg/m2
  • Topotecan (Hycamtin®) blandes ut i 50 ml NaCl 9 mg/ml

  • Infusjonstid: 30 minutter

Kurens varighet: 30 minutter. Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2, 3, 4 og 5 i forhold til dag 1.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020