Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Paklitaksel kur ukentlig ved gynekologisk kreft

Generelt

Paklitaksel ukentlig kan gis ved kreft i eggstokk/eggleder, kreft i bukhinne, livmorhalskreft og livmorkreft.

Intervall mellom kurene

  • 7 dager
  • Det kan legges inn 1 ukes pause hver 4. uke

Kurens varighet

  • 1 dag

Kontraindikasjoner

Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i cremophor EL.

Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin eller transaminaser > 2 x øvre normalgrense bør skifte til annen  behandling overveies.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020