Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Paklitaksel/topotekan kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

  • Paklitaksel kan gi: perifer nevropati, kardiotoksitet og hypersensitivitetsreaksjoner

  • Arthralgier/myalgier ses ofte i lettere grad, og kan behandles med NSAIDs/analgetica.
  • Mucositt forekommer ofte. Munnskylling med leucovorin/Düsseldorfblanding, decadron 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml eller anti-sopp behandling anbefales.

  • Paklitaksel og topotekan kan være benmargstoksiske. Pasientene skal informeres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn 1 time.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020