Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Paklitaksel/topotekan kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Temperatur, blodtrykk og puls måles før oppstart av kur.

Kvalmeregime

Behandlingen er lite kvalmefremmende.

Medikament Dag -1 Dag 1
Odansetron
0
16 mg
Medrol®
96 mg
96 mg

Ved senkvalme skiftes Odansetron ut med Aloxi® ved neste kur.

 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg tablett x 3-4
 • Haldol® 1 mg tablett x 2
 • Stemetil® 20 mg tablett initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.

Hydrering/sidedrypp

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp under kuren dag 1.
 • Dag 2 og 3 gis 500 ml NaCl 9 mg/ml.

Kur

  Medikament Dag 1
  Dag 2
  Dag 3
  Paklitaksel
  175mg/m²
  0
   0
  Topotekan
  0,75 mg/m²

  0,75 mg/m²

   0,75 mg/m2
  • Paklitaksel blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 3 timer
  • Topetekan blandes i100 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 30 minutter

  Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

  Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av eventuelle hypersensitivitetsreaksjoner. Hos pasienter med lettere allergiske reaksjoner mot paklitaksel kan man skifte til hypersensitivitetsregime. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020