Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Paklitaksel/topotekan kur ved gynekologisk kreft

Generelt

Paklitaksel og topotekan er en kombinasjonskur som kan gis ved kreft i livmorhals til pasienter som ikke kan få behandling med cisplatin eller karboplatin.

Intervall mellom kurene

  • 3 uker. Neste kur starter dag 22.

Kurens varighet

  • 3 dager

Kontraindikasjon

Allergi mot paklitaksel eller andre legemidler oppløst i chremophor EL.

Paklitaksel elimineres via leveren. Derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >2 x øvre normalgrense bør paklitaksel vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020