Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Metotreksat kur lavdose ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

  • Metotreksat kan være nyretoksisk og levertoksisk.
  • Benmargstoksisiteten er lav. Det er viktig å holde kurintervallet.
  • Mucositt forekommer ofte. Det er derfor viktig med god munnhygiene. Munnskyllinger (leucovorin/düsseldorfblanding), eventuelt Decadron 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml til munnskyllinger, eventuelt anti-sopp behandling).
  • Moderat alopeci er vanlig.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020