Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Metotreksat kur lavdose ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kur

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Metotreksat 25 mg
25 mg
25 mg 25 mg

  • Metotreksat settes intramuskulært- Spesielle tiltak: hCG tas på dag 1.
  • Leucovorin 15 mg (Kalsiumfolinat®) gis per os 8 og 14 timer etter siste metotreksat sprøyte. Hvis pasienten ikke klarer å ta tablett, gis samme dose intravenøst eller intramuskulært.
  • Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
    Oslo universitetssykehus HF © 2020