Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Metotreksat kur lavdose ved gynekologisk kreft

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

  • Hemoglobin
  • Nøytrofile
  • Trombocytter
  • hCG

Kuren gis hvis:

  • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
  • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L  

Før neste kur

Før neste kur settes bør granulocyttallet være 1,5 x 109/L, men ved lavere verdier kan kuren gis med bruk av G-CSF støtte. 

Trombocyttallet bør være 100.000 x 109/L.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020