Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Medrol® 32 mg 32 mg 32 mg
Ondansetron 16 mg
0
0
 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.
 • Olanzapin 10 mg daglig i 1-4 dager.

Prehydrering

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp

Kur

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 100 mg/m2
Karboplatin AUC=5

 • Etoposid blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter
 • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter

Etoposid dag 3 kan gis som tablett i dose 100 mg x 2 som kan tas hjemme.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020