Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft

Generelt

Karboplatin og etoposid er en kombinasjonskur som gis ved småcellet tumor i livmorhals. Kuren gis i de tilfeller hvor cisplatin ikke lenger kan anvendes.

Intervall mellom kurene

  • 3 uker
  • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

  • 3 dager 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020