Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Karboplatin er moderat emetogent.

Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, anvendes vanligvis alternativ 1. Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider anvendes alternativ 2.

Alternativ 1

Dag 1 Dag 2
Dag 3
Medrol® 32 mg
32 mg
32 mg
Ondansetron 16 mg
0
0

 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Ondansetron 16 mg tablett minst 1 time før kur.
Alternativ 2

Dag 1 Dag 2
Dag 3
Medrol® 32 mg
0
0
Palonosetron 250 µg
0
0

 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Ondansetron tablett minst 1 time før kur, alternativt palonosetron (Aloxi®) 0,25 mg intravenøst før kur eller kapsel palonosetron 0,5 mg minst 1 time før kur.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin 10 mg daglig

Hydrering/sidedrypp

 • 100 ml NaCl 9 mg/ml

Kur

Medikament Dose
Karboplatin AUC=5
 • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020