Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/epirubicin kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger 

  • Karboplatin gir myelosuppresjon og trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller ved vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
  • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur. 
  • Karboplatin behandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
  • Kvalme og oppkast kan forekomme. 
  • Epirubicin er hjertetoksisk. Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose ≤  950 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller coronaroklusjon innen det siste året.
  • Epirubicin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen, som skal bli liggende. Sidedryppet bør gå parallelt med epirubicin for å redusere faren for at åren kontraherer.
  • Epirubicin gir håravfall. Pasenten kan tilbys ishette, men ved høye doser, kan man ikke forvente at ishette vil ha noen større effekt.
  • Epirubicin elimineres via leveren. S-bilirubin måles derfor før hver kur, og annen behandling bør overveies ved s-bilirubin.
  • Allergiske reaksjoner mot karboplatin kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin, så det er mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020