Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/Caelyx kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Medrol® 32 mg
32 mg
32 mg
Ondansetron 16 mg


  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur settes.

  Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

  Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Afipran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
  • Olanzapin 10 mg daglig

  Hydrering/sidedrypp

  • 500 ml Glukose 50 mg/ml

  Går parallelt med kuren. Trenger ikke gå inn i sin helhet.

  Kur

  Pasienten må overvåkes de første 15 minuttene av infusjonen ved hver kur med hensyn til ekstravasasjon og allergisk reaksjon.

  Medikament Dose
  Caelyx®  30 m/m2
  Karboplatin AUC=5
  • Caelyx® blandes ut i 250 ml Glukose 50 mg/ml
  • Infusjonstid: 60 minutter, 1. kur går over 120 minutter
  • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
  • Infusjonstid: 30 minutter
  • Kurens varighet: Cirka 180 minutter ved 1. kur, senere cirka 120 minutter.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020