Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/Caelyx kur ved gynekologisk kreft

Generelt

Cellegiftene karboplatin og Caelyx® er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

Intervall mellom kurene

  • 4 uker
  • Neste kur starter dag 28

Kurens varighet

  • 1 dag 

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020