Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EMA-EP kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Medrol® 48 mg 32 mg 32 mg 32 mg
Emend® 125 mg
80 mg
80 mg
0
Aloxi® 0,25 mg
0
0 0
 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Emend® tablett gis 1 time før kur.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg tablett x 3
 • Stemetil® 10 mg tablett x 3
 • Haldol® 1 mg tablett x 2
 • Olanzapin 10 mg tablett daglig i inntil 4 dager

Hydrering/sidedrypp

Dag 1

 • NaCl 9 mg/ml 500 ml. Går som sidedrypp.
 • NaCl 9 mg/ml 1000 ml med Natriumbikarbonat 167 mmol. Infusjonstid: 1 time.

Dag 8

 • NaCl 9 mg/ml 500 ml går som sidedrypp sammen med etoposid.
 • Avsluttes med hydrering  500 ml Glukose 50 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.

Kur

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner.

Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på perifer vene på grunn av faren for ekstravasjon.

Daktinomycin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal infusjon, må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen, som las ligge. Sidedryppet bør gå parallelt med daktinomycin for å redusere faren for at åren kontraherer.

Medikament Dag 1 Dag 8
Etoposid 100 mg/m2         
150 mg/m2
Daktinomycin 0,5 mg
0
Metotreksat 300 mg/m2
0
Cisplatin  0

25 mg/m2 x 3

Dag 1

 • Etoposid blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
 • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 m/ml. Infusjonstid: 10 minutter.
 • Metotreksat blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml med Natriumhydrogenkarbonat 1 mmol per kg  som tilsettes fra apoteket. Infusjonstid: 12 timer.

Dag 1 og 2

Kalsiumfolinat (leucovorin) 15 mg tablett, gis hver 6. time fra 24 timer etter start av metotreksat til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat, deretter hver 24. time.

Natriumhydrogenkarbonat (natron) 1 g gis hver 6. time fra start av metotreksat. Gis til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat.

Ph i urinen måles før start av metotreksat og deretter hver 4. time inntil serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Ved ph mindre enn 7, gis tablett natron 3 g eller 1000 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol/l intravenøst over 1 time.

Dag 8

 • Etoposid oppløst i 1000 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
 • Cisplatin 25 mg/m2 oppløst i 1000 ml NaCl 9 mg/ml. Det tilsettes 20 mmol KCl og 20 mmol Magnesiumsulfat.
 • Infusjonstid: 4 timer.
 • Cisplatin gjentas 3 ganger samlet. Det gis i alt 75 mg/m2 over 12 timer.
 • Avsluttes med hydrering 500 ml Glukose 50 mg/ml 1 time.

I forbindelse med kuren blir det gitt mye væske. Daglig veiing av pasienten for å sjekke væskeansamling i kroppen.

Diuresekontroll

Diuresen måles fra start av prehydreringen:

Diuresen skal være mer enn 400 ml/4 timer døgnet rundt. Hvis diuresen er mindre enn 400 ml/4 timer, gis Lasix® 10-20 mg intravenøst. Diuresen skal være minst 100 ml før start av cisplatin. Det bør være mer enn 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer)

Ved lavere diurese gis mer væske (Ringer®) og hvis dette er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020