Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EMA-EP kur ved gynekologisk kreft

Forberedelse

EKG tas før første kur. Det legges alltid inn VAP.

Blodprøver før kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium
 • S-bilirubin 
 • LD
 • ALAT
 • ALP
 • hCG

Kur dag 1 og 2 settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Kur dag 8 settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 75.000 x 109/L

Uttalt benmargsdepresjon er vanlig ved denne kuren. Det gis G-CSF støtte i 3 dager etter kuren dag 8. Ved behov også etter kuren dag 1-2.

Pasientene bør ha god antiemisk profylakse, som kan gis peroralt. Ved EMA delen gis Aloxi®, ved behov supplert med steroid før kuren. Ved EP delen gis Emend® regime.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020