Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EMA-CO kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.

Hydrering/sidedrypp

Dag 1

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp.
 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml  med Natriumbikarbonat 167 mmol. Infusjonstid: 1 time.

Dag 2

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 90 minutter.

Dag 8

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 1 time.

Kur

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner.

Vinkristin og daktinomycin er sterkt vevstoksisk. Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på grunn av faren for ekstravasasjon. Sidedryppet bør gå parallelt med daktinomycin og vincristine for å redusere faren for at åren kontraherer.

Ved mistanke om ekstravasal infusjon, må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen. La venflonen ligge.

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 8
Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 0
Daktinomycin 0,5 mg
0,5 mg
0
Metotreksat 300 mg/m2
0 0
Cyklofosfamid  0  0  600 mg/m2
Vinkristin      0,8 mg/m2

Dag 1

 • Etoposid blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml . Infusjonstid: 1 time.
 • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 10 minutter.
 • Metotreksat blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml med Natriumhydrogenkarbonat  1 mmol per kg (tilsettes fra apoteket). Infusjonstid: 12 timer.

Dag 2

 • Etoposid blandes ut i 500 ml NaCl  9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
 • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 10 minutter.

Dag 1 og 2

Kalsiumfolinat (leucovorin) 15 mg tablett, gis hver 6. time fra 24 timer etter start av metotreksat til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat, deretter hver 24.time.

Natriumhydrogenkarbonat (natron) 1 g gis hver 6. time fra 24 timer fra start av metotreksat. Gis til serum metotreksat mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat.

Ph i urinen måles før start av metotreksat og deretter hver 4. time inntil  serum metotreksat er mindre enn 0.008 mikromol/l. Ved ph mindre enn 7, gis tablett Natron 3 g eller 1000 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol/l intravenøst over en time.

Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være mer enn > 400 ml/ 4 timer døgnet rundt. Hvis diuresen er mindre enn < 400 ml/ 4 timer, gis Lasix® 10-20 mg intravenøst.

Dag 8 

Kuren gis ofte på lokalsykehuset. Vanligvis vil Ondansetron tablett 16 mg være tilstrekkelig mot kvalme

Cyklofosfamid kan påvirke slimhinnen i urinblæren og gi blod i urinen. For å forebygge påvirkning av blæreslimhinnen gis væske og eventuelt mesna.

 • Cyklofosfamid blandes i 250 ml NaCl. Infusjonstid: 30 minutter.
 • Vinkristin blandes i 50 ml NaCl 9 mg/ml. Vinkristin settes direkte intravenøst i slangen til hydreringsdryppet. NB! Sterkt vevstoksisk! Infusjonstid: 3 minutter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020