Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EMA-CO kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

EKG tas før kur. Det anbefales at disse pasienter har VAP.

I forbindelse med kuren kan det bli gitt mye væske. Daglig veiing av pasienten for å sjekke væskeansamling i kroppen.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-bilirubin
 • LD
 • ALAT
 • ALP
 • hCG

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

G-CSF støtte kan behøves i løpet av kuren, men trengs ikke i begynnelsen.

Anvendes stimulering med G-CSF kan kuren settes ved granulocytter ≥ 1,0 x 109/L.

Pasientene bør ha god antiemetisk profylakse, som kan gis peroralt. Gi Aloxi®, ved behov supplert med steroid før kuren.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020