Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cisplatin/Caelyx hypersensitivitet kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Premedisinering

Det anvendes samme premedisinering som ved behandling med paklitaksel. Dette for å redusere risikoen for allergisk reaksjon.

Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjon settes.

 • Medrol® tablett 96 mg tas kvelden før samt på morgenen kurdagen.
 • Cetirizin tablett 10 mg tas minst 1 time før kur.
 • Zantac® (ranitidin) tablett 150 mg tas minst 1 time før kur.

Kvalmeregime

Medikament Dag -1 
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Aloxi®  0 0,25 mg 0 0 0
Medrol®  96 mg
96 mg
32 mg
32 mg
32 mg
Emend®  0 125 mg
80 mg
80 mg
0
  • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

  Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Afipran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.
  • Olanzapin 10 mg daglig.

  Prehydrering

  • 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis over 1 time tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
  • 1000 ml glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat
  • Infusjonstid: 2 timer

  Kur

  Dag Medikament Dose
  1 Cisplatin 50 mg/m2
  1 Caelyx® 30 mg/m2

  Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 20 minutter etter oppstart og deretter av en sykepleier inntil avslutning. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren.

  • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1 time
  • Caelyx® blandes i 250 ml glukose 50 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1 time

  Infusjon av cisplatin begynner langsomt:

  • 10 ml/time i 10 minutter
  • 20 ml/time i 10 minutter
  • 30 ml/time i 10 minutter
  • 50 ml/time i 10 minutter
  • Hvis det ikke har vært allergisk reaksjon så langt økes til 250 ml/time i 10 min.
  • Deretter 500 ml/time inntil avslutning

  Etterhydrering

  • 1000 ml NaCl 9 mg/ml gis over 1 time tilsatt 5 mmol magnesiumsulfat.

  Diuresekontroll

  Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start av cisplatin. Diuresen bør være minst ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese under 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat® 1000 ml) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020