Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cisplatin/Caelyx hypersensitivitet kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

EKG tas før første kur. Ved normal EKG er det ikke nødvendig med videre kontroll. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium
 • S-bilirubin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.Cisplatin er benmargstoksisk.

Kontroll av nyrefunksjon:

 • Ved s-kreatinin > 100 µmol/L, kalkuleres eller måles GFR og ved verdi < 50 ml/min, bør annen behandling overveies.
 • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25 % av utgangsverdien under behandlingen kalkuleres GFR. Er denne  fortsatt ≥ 50 ml/min, kan cisplatinbehandlingen fortsette med nøye overvåking av s-kreatinin og kalkulert GFR.
 • Ved GFR under 50 ml/min opphører vanligvis behandlingen med cisplatin.
 • Vær oppmerksom på hydrering. Ved begynnende nyrepåvirkning kan det være en fordel å øke hydreringen. Pasienten må få nok væske de første dagene etter kuren.

Dosereduksjon

Caelyx® reduseres til 20 mg/ m2 ved febril nøytropeni (temperatur over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur  på 38,0°C i mer enn en time). Alternativt gis støtte med G-CSF.

Ved dosereduksjon fortsettes denne i alle påfølgende sykluser.

Dosereduksjon ved neuropati

 • Ved neuropati grad 2 må man sterkt overveie å skifte til annen behandling som ikke gir neuropati (eksempelsvis trabectidin og Caelyx®).

Dosereduksjon ved ototoksitet

 • Ved øresus, hørselstap eller nefropati gjøres samme vurderinger som ved neuropati.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Retningslinjer for Caelyx® dosereduksjon

HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

Uke etter forrige Caelyx® dose

Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

3

Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

STOMATITT

Uke etter forrige dose

Toksisk grad

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervalleller seponer behandling etter legens vurdering

3

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020