Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cisplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Aloxi® 0,25 mg 0 0
0,25 mg
Medrol® 48 mg
32 mg
32 mg
0 mg
Emend® 125 mg
80 mg
80 mg
0
 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling. 

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin

Prehydrering

Det brukes infusomat.

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsettes 5 mmol Magnesiumsulfat
 • Infusjonstid:1 time

Kur

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 100 mg/m2
Cisplatin 75 mg/m2


 • Etoposid blandes ut i 1000 ml NaCl 9 mg/ml
  Infusjonstid: 1 time
 • Cisplatin blandes ut i 1000 ml NaCl 9 mg/ml.
  Infusjonstid: 1 timer

Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur dag 2–5 sammenlignet med dag 1.

Etterhydrering

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml tilsettes 20 mmol KCl og 5 mmol MgSO4
 • Infusjonstid: 1 timer

Diuresekontroll

Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen. Ved diurese < 100 ml/time gis mere væske, 1000 ml Ringer-acetat®, og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.

Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020