Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cisplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd eller kuren settes med bruk av G-CFS support.

Kontroll av nyrefunksjon:

 • Ved se-kreatinin > 100 µmol/L kalkuleres eller måles GFR. Ved verdi under 50 ml/min bør annen behandling overveies.
 • I tilfelle se-kreatinin stiger med mer enn 25% av utgangsverdien før behandling tas GFR. Ved GFR ≥ 50 ml/min kan behandling fortsette, men det anbefales å gi ekstra hydrering. Nyrefunksjonen må følges nøye ved følgende kurer.
 • Ved GFR på 40 ml/min eller mindre må cisplatinbehandlingen opphøre.
 • Ved GFR mellom 40 og 50 bør annen behandling sterkt overveies og diskuteres med lege med særlig kunnskap i kjemoterapi.

Dosereduksjon

Det er viktig å unngå dosereduksjoner.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020